Hội Đúc Luyện Kim

Hội thảo giới thiệu: “CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ ĐỐT LÒ ÁP LỰC KHÔNG KHÓI, SỬ DỤNG DẦU PHẾ PHẨM "